Cyberkriminalitet i Danmark

I mange år har vi boltret os i og glædet os over internettets mange nye muligheder for at arbejde, udforske, handle og ikke mindst kommunikere med hinanden. Desværre er det ofte sådan, at når en ny opfindelse ser dagens lys, vil der være mennesker, som søger at udnytte det og tjene penge, ofte til skade for andre mennesker. Kriminalitet på internettet kaldes også cyberkriminalitet, og dette fremherskende problem ser vi nærmere på her i artiklen.

Hvor meget cyberkriminalitet er der i Danmark?

Cyberkriminalitet er et stigende problem i Danmark. Ifølge Offerundersøgelserne 2005-2020 havde 3% af de adspurgte borgere mellem 16 og 74 år i 2018 været udsat for IT-kriminalitet. Kriminaliteten foregik ved misbrug af personlige oplysninger, misbrug af kortoplysninger og bedrageri ved handel på internettet m.m.

I 2019 var dette tal steget til 4% og i 2020 var det oppe på 5%. Det svarer til op mod 200.000 personer. Der er altså tale om en betydelig og ikke mindst bekymrende stigning.

Er danske virksomheder i højere grad ramt af cyberangreb end i andre lande?

Der er ingen tvivl om at også danske virksomheder i stigende grad rammes af cyberangreb. Ifølge PwC’s Cybercrime Survey 2020 blev så meget som 60% af alle danske virksomheder i 2020 således ofre for sikkerhedshændelser, hvoraf en tredjedel af angrebene var relateret til coronapandemien. Dette er det højeste niveau i fire år.

Det seneste år er cyberangreb mod danske virksomheder steget med 195%, hvilket må siges at være alarmende. Stigningen er større for danske virksomheder end andre, og det ser altså ud til, at de cyberkriminelle har en større interesse i at gå efter danske virksomheder.

Store konsekvenser

Et cyberangreb kan have endog meget store konsekvenser for en virksomhed, hvis der er tale om et ransomware angreb, hvor de kriminelle skaffer sig adgang til IT-systemerne, og så at sige låser døren indefra. Her tages virksomheden reelt som gidsel, og der forlanges store summer i løsepenge. Udover løsesummen kommer der udgifter til at rette op på skaderne samt ikke mindst de mange tabte arbejdstimer, mens systemerne var nede.  

Hvad kan man gøre for at beskytte sig mod cyberangreb?

Med disse stærkt stigende tal i antal cyberangreb er der altså grund til bekymring, og det er et problem, som både myndigheder og virksomheder, private såvel som offentlige, bør have et skærpet fokus på de kommende år. Men hvad kan man gøre?

Først og fremmest bør man i virksomhederne have en plan for, hvordan man griber udviklingen an. I planen bør indgå overvejelser omkring, hvordan man bedst sikrer sig samt en beredskabsplan til det tilfælde, at uheldet er ude og kriminelle trænger ind i virksomhedens IT-systemer.

Fokus på sikkerhed

Enhver virksomhed bør have et beredskab enten i form af en toptunet intern IT-afdeling med et højt fokus på konstant at opdatere software og udvikle sikkerhedsprocedurer. Mindre virksomheder kan hyre et eksternt firma til at varetage opgaven med at beskytte data. Også den lille online garnbutik eller den selvstændige revisor kan komme i store problemer, hvis cyberkriminelle skaffer sig adgang til følsomme data.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top